Orddeling av enlightening

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enlightening? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-light-en-ing

Definisjon av enlightening:

1.
Tending to increase knowledge or dissipate ignorance
An enlightening glimpse of government in action An illuminating lecture
2.
Enlightening or uplifting so as to encourage intellectual or moral improvement
The paintings in the church served an edifying purpose even for those who could not read

Synonym av enlightening:

adj enlightening, informative, instructive
adj edifying
adj illuminating

Siste orddelinger av dette språket