Orddeling av enlistment

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enlistment? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-list-ment

Definisjon av enlistment:

1.
A period of time spent in military service
2.
The act of enlisting (as in a military service)

Synonym av enlistment:

noun hitch, term of enlistment, tour of duty, duty tour, tour, time period, period of time, period

Siste orddelinger av dette språket