Orddeling av enlistments

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enlistments? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-list-ments

Definisjon av enlistments:

1.
A period of time spent in military service
2.
The act of enlisting (as in a military service)

Siste orddelinger av dette språket