Orddeling av enliven

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enliven? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-liv-en

Definisjon av enliven:

1.
Heighten or intensify
These paintings exalt the imagination
2.
Make lively
Let's liven up this room a bit

Synonym av enliven:

verb inspire, animate, invigorate, exalt, stimulate, shake, shake up, excite, stir
verb liven, liven up, invigorate, animate, stimulate, arouse, brace, energize, energise, perk up

Siste orddelinger av dette språket