Orddeling av enmity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enmity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-mi-ty

Definisjon av enmity:

1.
A state of deep-seated ill-will
2.
The feeling of a hostile person
He could no longer contain his hostility

Synonym av enmity:

noun hostility, antagonism, state
noun hostility, ill will, hate, hatred

Siste orddelinger av dette språket