Orddeling av enormity

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enormity? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enor-mi-ty

Definisjon av enormity:

1.
The quality of being outrageous
2.
Vastness of size or extent
In careful usage the noun enormity is not used to express the idea of great size Universities recognized the enormity of their task
3.
The quality of extreme wickedness
4.
An act of extreme wickedness

Synonym av enormity:

noun outrageousness, indecency
noun enormousness, grandness, greatness, immenseness, immensity, sizeableness, vastness
noun nefariousness, wickedness, vileness
noun atrocity, inhumanity

Siste orddelinger av dette språket