Orddeling av enormousness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enormousness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enor-mous-ness

Definisjon av enormousness:

1.
Unusual largeness in size or extent or number

Synonym av enormousness:

noun grandness, greatness, immenseness, immensity, sizeableness, vastness, largeness, bigness

Siste orddelinger av dette språket