Orddeling av enrapture

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enrapture? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-rap-ture

Synonym av enrapture:

verb enchant, transport, enthrall, ravish, enthral, delight, please, delight

Siste orddelinger av dette språket