Orddeling av enrollee

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enrollee? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-rollee

Definisjon av enrollee:

1.
A person who enrolls in (or is enrolled in) a class or course of study

Synonym av enrollee:

noun person, individual, someone, somebody, mortal, human, soul

Siste orddelinger av dette språket