Orddeling av enshroud

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enshroud? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-shroud

Definisjon av enshroud:

1.
Cover as if with a shroud
The origins of this civilization are shrouded in mystery

Synonym av enshroud:

verb shroud, hide, cover, envelop, enfold, enwrap, wrap, enclose

Siste orddelinger av dette språket