Orddeling av entangler

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entangler? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-tan-gler

Siste orddelinger av dette språket