Orddeling av entanglers

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entanglers? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-tan-glers

Siste orddelinger av dette språket