Orddeling av enteric

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enteric? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-teric

Definisjon av enteric:

1.
Of or relating to the enteron
2.
Of or relating to or inside the intestines
Intestinal disease

Synonym av enteric:

adj enteral, alimentary canal, alimentary tract, digestive tube, digestive tract, gastrointestinal tract, GI tract
adj intestinal, enteral, internal organ, viscus

Siste orddelinger av dette språket