Orddeling av enteritis

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enteritis? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-teri-tis

Synonym av enteritis:

noun inflammation, redness, rubor

Siste orddelinger av dette språket