Orddeling av enterohepatic

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enterohepatic? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-tero-hep-at-ic

Siste orddelinger av dette språket