Orddeling av enterokinase

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enterokinase? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-teroki-nase

Synonym av enterokinase:

noun enzyme

Siste orddelinger av dette språket