Orddeling av enterovirus

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enterovirus? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-terovirus

Synonym av enterovirus:

noun picornavirus

Siste orddelinger av dette språket