Orddeling av entertain

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entertain? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-ter-tain

Definisjon av entertain:

1.
Provide entertainment for
2.
Take into consideration, have in view
He entertained the notion of moving to South America
3.
Maintain (a theory, thoughts, or feelings)
Bear a grudge Entertain interesting notions Harbor a resentment

Synonym av entertain:

verb socialize, socialise
verbthink of, toy with, flirt with, think about, contemplate
verb harbor, harbour, hold, nurse, feel, experience

Siste orddelinger av dette språket