Orddeling av enthusiasm

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enthusiasm? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-thu-si-asm

Definisjon av enthusiasm:

1.
A feeling of excitement
2.
Overflowing with eager enjoyment or approval
3.
A lively interest
Enthusiasm for his program is growing

Synonym av enthusiasm:

noun feeling
noun exuberance, ebullience, liveliness, life, spirit, sprightliness
noun interest, involvement

Siste orddelinger av dette språket