Orddeling av entice

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entice? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-tice

Definisjon av entice:

1.
Provoke someone to do something through (often false or exaggerated) promises or persuasion
He lured me into temptation

Synonym av entice:

verb lure, tempt, provoke, stimulate

Siste orddelinger av dette språket