Orddeling av entirety

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entirety? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-tire-ty

Definisjon av entirety:

1.
The state of being total and complete
He read the article in its entirety Appalled by the totality of the destruction

Synonym av entirety:

noun entireness, totality, completeness

Siste orddelinger av dette språket