Orddeling av entitle

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entitle? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-ti-tle

Definisjon av entitle:

1.
Give the right to
The Freedom of Information Act entitles you to request your FBI file
2.
Give a title to
3.
Give a title to someone
Make someone a member of the nobility

Synonym av entitle:

verb empower, authorise, authorize
verb title, name, call
verb ennoble, gentle, promote, upgrade, advance, kick upstairs, raise, elevate

Siste orddelinger av dette språket