Orddeling av entourage

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entourage? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-tourage

Definisjon av entourage:

1.
The group following and attending to some important person

Synonym av entourage:

noun cortege, retinue, suite, gathering, assemblage

Siste orddelinger av dette språket