Orddeling av entrepreneur

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entrepreneur? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-tre-pre-neur

Definisjon av entrepreneur:

1.
Someone who organizes a business venture and assumes the risk for it

Synonym av entrepreneur:

noun enterpriser, businessperson, bourgeois

Siste orddelinger av dette språket