Orddeling av entrepreneurial

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entrepreneurial? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-tre-pre-neur-ial

Synonym av entrepreneurial:

adj businessperson, bourgeois
adj enterprising

Siste orddelinger av dette språket