Orddeling av entrepreneurialism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entrepreneurialism? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-tre-pre-neuri-al-ism

Siste orddelinger av dette språket