Orddeling av entrepreneurship

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet entrepreneurship? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-tre-pre-neur-ship

Siste orddelinger av dette språket