Orddeling av enumerating

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enumerating? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

enu-mer-at-ing

Siste orddelinger av dette språket