Orddeling av enunciate

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enunciate? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

enun-ci-ate

Definisjon av enunciate:

1.
Speak, pronounce, or utter in a certain way
She pronounces French words in a funny way I cannot say `zip wire' Can the child sound out this complicated word?
2.
Express or state clearly

Synonym av enunciate:

verb pronounce, articulate, enounce, sound out, say
verb articulate, vocalize, vocalise, state, say, tell

Siste orddelinger av dette språket