Orddeling av enunciation

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enunciation? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

enun-ci-a-tion

Definisjon av enunciation:

1.
The articulation of speech regarded from the point of view of its intelligibility to the audience

Synonym av enunciation:

noun diction, articulation

Siste orddelinger av dette språket