Orddeling av envelope

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet envelope? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-ve-lope

Definisjon av envelope:

1.
A flat (usually rectangular) container for a letter, thin package, etc.
2.
Any wrapper or covering
3.
A curve that is tangent to each of a family of curves
4.
A natural covering (as by a fluid)
The spacecraft detected an envelope of gas around the comet
5.
The maximum operating capability of a system (especially an aircraft)
Test pilots try to push the envelope
6.
The bag containing the gas in a balloon

Synonym av envelope:

noun container
noun wrapping, wrap, wrapper
noun curve, curved shape
noun covering, natural covering, cover
nounoperating capability, performance capability
noun gasbag, bag

Siste orddelinger av dette språket