Orddeling av envenom

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet envenom? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-ven-om

Definisjon av envenom:

1.
Cause to be bitter or resentful
These injustices embittered her even more
2.
Add poison to
Her husband poisoned her drink in order to kill her

Synonym av envenom:

verb embitter, acerbate
verb poison, change, alter, modify

Siste orddelinger av dette språket