Orddeling av enviable

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enviable? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-vi-able

Definisjon av enviable:

1.
Causing envy
An enviable position

Synonym av enviable:

adj desirable

Siste orddelinger av dette språket