Orddeling av envied

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet envied? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-vied

Definisjon av envied:

1.
Feel envious towards
Admire enviously
2.
Be envious of
Set one's heart on

Siste orddelinger av dette språket