Orddeling av envious

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet envious? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-vi-ous

Definisjon av envious:

1.
Showing extreme cupidity
Painfully desirous of another's advantages He was never covetous before he met her Jealous of his success and covetous of his possessions Envious of their art collection

Synonym av envious:

adj covetous, jealous, desirous

Siste orddelinger av dette språket