Orddeling av enviousness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enviousness? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-vi-ous-ness

Synonym av enviousness:

noun envy, the green-eyed monster, resentment, bitterness, gall, rancor, rancour

Siste orddelinger av dette språket