Orddeling av environment

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet environment? Ordet kan bli delt i 4 deler, som vist under.

en-vi-ron-ment

Definisjon av environment:

1.
The totality of surrounding conditions
He longed for the comfortable environment of his living room
2.
The area in which something exists or lives
The country--the flat agricultural surround

Synonym av environment:

noun situation, state of affairs
noun environs, surroundings, surround, geographical area, geographic area, geographical region, geographic region

Siste orddelinger av dette språket