Orddeling av environmental

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet environmental? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-vi-ron-men-tal

Definisjon av environmental:

1.
Of or relating to the external conditions or surroundings
Environmental factors
2.
Concerned with the ecological effects of altering the environment
Environmental pollution

Synonym av environmental:

adj biology, biological science
adj situation, state of affairs

Siste orddelinger av dette språket