Orddeling av environmentalism

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet environmentalism? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-vi-ron-men-tal-ism

Synonym av environmentalism:

nounphilosophical doctrine, philosophical theory
noun preservation, saving

Siste orddelinger av dette språket