Orddeling av environmentalist

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet environmentalist? Ordet kan bli delt i 6 deler, som vist under.

en-vi-ron-men-tal-ist

Definisjon av environmentalist:

1.
Someone who works to protect the environment from destruction or pollution

Synonym av environmentalist:

noun conservationist, reformer, reformist, crusader, meliorist

Siste orddelinger av dette språket