Orddeling av envisage

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet envisage? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

en-vis-age

Definisjon av envisage:

1.
Form a mental image of something that is not present or that is not the case
Can you conceive of him as the president?

Synonym av envisage:

verb imagine, conceive of, ideate, create by mental act, create mentally

Siste orddelinger av dette språket