Orddeling av enzyme

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enzyme? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

en-zyme

Definisjon av enzyme:

1.
Any of several complex proteins that are produced by cells and act as catalysts in specific biochemical reactions

Synonym av enzyme:

noun protein, catalyst, accelerator

Siste orddelinger av dette språket