Orddeling av enzymology

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet enzymology? Ordet kan bli delt i 5 deler, som vist under.

en-zy-mol-o-gy

Synonym av enzymology:

noun biochemistry

Siste orddelinger av dette språket