Orddeling av eyewitness

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet eyewitness? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

eye-wit-ness

Definisjon av eyewitness:

1.
A spectator who can describe what happened
2.
Be present at an event and see it with one's own eyes

Synonym av eyewitness:

noun spectator, witness, viewer, watcher, looker

Siste orddelinger av dette språket