Orddeling av financier

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet financier? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fi-nancier

Definisjon av financier:

1.
A person skilled in large scale financial transactions
2.
Conduct financial operations, often in an unethical manner

Synonym av financier:

noun moneyman, capitalist
verb operate, run

Siste orddelinger av dette språket