Orddeling av focal

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet focal? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fo-cal

Definisjon av focal:

1.
Having or localized centrally at a focus
Focal point Focal infection
2.
Of or relating to a focus
Focal length

Synonym av focal:

adj central
adj point

Siste orddelinger av dette språket