Orddeling av foetid

Prøver du å orddele foetid? Ordet kan desverre ikke deles fordi det kun inneholder én stavelse

foetid

Definisjon av foetid:

1.
Offensively malodorous
A foul odor The kitchen smelled really funky

Synonym av foetid:

adj fetid, foul, foul-smelling, funky, noisome, smelly, putrid, stinking, malodorous, malodourous

Siste orddelinger av dette språket