Orddeling av fogginess

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet fogginess? Ordet kan bli delt i 3 deler, som vist under.

fog-gi-ness

Synonym av fogginess:

noun fog, murk, murkiness, atmosphere, atmospheric state
noun indistinctness, blurriness, fuzziness, opacity, opaqueness

Siste orddelinger av dette språket