Orddeling av folio

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet folio? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

fo-lio

Definisjon av folio:

1.
The system of numbering pages
2.
A sheet of any written or printed material (especially in a manuscript or book)
3.
A book (or manuscript) consisting of large sheets of paper folded in the middle to make two leaves or four pages
The first folio of Shakespeare's plays

Synonym av folio:

noun pagination, page number, paging, number
noun leaf, sheet, piece of paper, sheet of paper
noun book, volume

Siste orddelinger av dette språket