Orddeling av folklore

Lurer du på hvor du skal dele det Engelske ordet folklore? Ordet kan bli delt i 2 deler, som vist under.

folk-lore

Definisjon av folklore:

1.
The unwritten lore (stories and proverbs and riddles and songs) of a culture

Synonym av folklore:

noun lore, traditional knowledge

Siste orddelinger av dette språket